Konkurs plastyczny „Kryształowy pantofelek”

DRODZY RODZICE!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Regulamin konkursu plastycznego pt.: „KRYSZTAŁOWY PANTOFELEK”

Cele konkursu:

 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
 • kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich;
 • rozpoznawanie bajkowych bohaterów, tytułów książek i ich autorów;
 • przekonywanie do podejmowania kreatywnych zajęć poprzez działalność plastyczną;
 • rozbudzanie wyobraźni plastycznej.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci z Przedszkola nr 16 w Cieszynie i ich Rodzin po uprzednim przeczytaniu z dzieckiem bajki pt. „Kopciuszek”;
 2. Technika prac: dowolna (malowanie, rysowanie, wyklejanie, frotaż, kolaż itp.);
 3. Format: A-4, praca płaska;
 4. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę wg wzoru:

imię i nazwisko dziecka oraz stopień pokrewieństwa rodzin biorących udział w wykonywaniu pracy (na odwrocie kartki);

wiek dziecka;

 1. Wszystkie prace oceni jury w składzie: pani mgr Beata Dutkiewicz, pani mgr Monika Dawid oraz wybrany rodzic – plastyk;
 2. Prace należy przekazać pani Monice Dawid lub pani Beacie Dutkiewicz do dnia 24.10.2019.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 31.10.2019. w holu przedszkolnym;
 4. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni;
 5. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w holu przedszkola.

Kryteria oceny:

 1. Praca wykonana przez dziecko z Przedszkola nr 16 w Cieszynie wraz z Rodziną (rodzeństwem, mamą, tatą, babcią, dziadkiem itp.) – mile widziane duże zaangażowanie dziecka;
 2. Zgodność z tematem konkursu;
 3. Oryginalność i pomysłowość pracy;
 4. Estetyka i forma przekazu;
 5. Prace będą ocenianie w następujących kategoriach wiekowych:

– dzieci 3-4 – letnie;

– dzieci 5-6 – letnie.