Wakacje

Przerwy wakacyjne w publicznych przedszkolach zlokalizowanych na terenie Miasta Cieszyna w 2020 r. zostały ustalone w cyklach miesięcznych, tzn. część przedszkoli pełni dyżury w wyznaczonym miesiącu (lipcu lub sierpniu), a pozostała część przedszkoli w tym czasie ma przerwę w pracy.

Powyższe rozwiązanie podyktowane jest wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 maja oraz z 4 czerwca 2020 r., których celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19.

Wytyczne mówią między innymi o tym że:

  • ogranicza się liczbę dzieci w danej grupie,
  • liczba dzieci musi być dopasowana miedzy innymi do wielkości i charakteru pomieszczeń,
  • niewskazana  jest wymiana dzieci z różnych grup i przedszkoli,
  • do danej grupy powinni być przydzieleni ci sami nauczyciele oraz opiekunowie,
  • nie powinno dochodzić do kontaktu z pozostałym personelem danej placówki.

W przypadku wprowadzenia dyżurów 2 – tygodniowych, jakie miały miejsce w poprzednich latach, spełnienie tych wymagań jest niemożliwe. Zmieniał się cały czas skład grup i pracowali z dziećmi  różni nauczyciele, opiekunowie i personel.

Bezpieczeństwo dzieci i personelu jest dla nas priorytetem. Mamy świadomość utrudnień, za zrozumienie i wyrozumiałość rodziców dziękujemy.

Drodzy rodzice.

10 czerwca rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola na okres dyżuru wakacyjnego. Przedszkole nr 16 pełni dyżur dla swoich przedszkolaków w miesiącu sierpniu. Proszę pobrać deklarację w Przedszkolu, wypełnić i dostarczyć do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca.

Pamiętajcie Państwo, że ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania przedszkola w pierwszej kolejności na dyżur do przedszkola przyjmowane będą dzieci rodziców REALIZUJACYCH ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEMI ZWALCZANIEM COVID-19 i PRACUJĄCYCH!!!

Rekrutacja zakończy się 24 czerwca. Informacje na temat dzieci zakwalifikowanych można uzyskać dzwoniąc do przedszkola 33 8521 007 lub 782724931