Drodzy Rodzice- najważniejsze informacje

Drodzy Rodzice

Rozpoczynamy rok przedszkolny. Pełni zapału i entuzjazmu do nadchodzących chwil, chcemy jednak pamiętać o wyjątkowej sytuacji w jakiej się wszyscy znaleźliśmy i przestrzegać poniższych wytycznych:

 • W szatni każdej z grup podczas przyprowadzania dzieci (rano) oraz odbierania (po południu) mogą znajdować się tylko 2 osoby dorosłe i dwoje dzieci.
  Kolejne osoby uzbrojone w cierpliwość i wyrozumiałość czekają w kolejce przed przedszkolem, zachowując bezpieczny odstęp od innych osób.
  W związku z tymi utrudnieniami prosimy rodziców o sprawne przebieranie i odprowadzanie dzieci.
 • Każdemu dziecku, za zgodą rodziców, przy wejściu będzie mierzona temperatura.
 • Dzieci z objawami choroby nie będą przyjmowane do przedszkola.
 • Rodzic (1 osoba) z dzieckiem z grupy „Misie” oraz „Myszki” może odprowadzić dziecko osobiście do sali na piętrze.
 • Niemożliwe jest przynoszenie na teren przedszkola pluszaków, książek oraz jakichkolwiek innych zabawek i przedmiotów.
 • Do odwołania rezygnuje się z mycia zębów w przedszkolu.
 • Wszystkich wchodzących na teren przedszkola zobowiązuje się do dezynfekowania rąk, zasłaniania ust i nosa prawidłowo nałożoną maseczką/ przyłbicą oraz zachowywanie bezpiecznej odległości 2m od innych osób.
 • Wchodzących do budynku przedszkola rodziców prosimy o zdejmowanie w przedsionku obuwia.