MISIE – tematy kompleksowe

I POZNAJEMY SIĘ WZAJEMNIE
Piosenka powitalna w kręgu: „Wszyscy są, witam Was. Zaczynamy już czas.
Jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa, trzy.”

„Rodzinka paluszków” – zabawa paluszkowa z piosenką

II UCZYMY SIĘ WSPÓLNEJ I ZGODNEJ ZABAWY
Kodeks Przedszkolaka – ustalenie zasad i reguł współżycia w grupie przedszkolnej.
„Kiedy słonko świeci i gdy deszczyk pada….” – piosenka

III DBAMY O HIGIENĘ I BEZPIECZEŃSTWO
Omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu. Doskonalenie umiejętności mycia rąk z zachowaniem poszczególnych etapów.
„Brudne plamy” – piosenka

IV WITAMY JESIEŃ
„Witamy Jesień” – przywitanie nowej pory roku z wykorzystaniem elementów metody polisensorycznej stymulacji zmysłów „Poranny Krąg”.
„Kolorowe listki” – piosenka