TRWA NABÓR DO PRZEDSZKOLA

DRODZY RODZICE PAMIĘTAJCIE, ŻE JESZCZE TYLKO DO 14 MARCA DO GODZINY 15.00 MOŻECIE ZAPISAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020. MOŻNA TO ZROBIĆ NA DWA SPOSOBY:

 1. WPROWADZENIE WNIOSKU DO SYSTEMU POPRZEZ STRONĘ NABORU www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl
 2. POBIERAJĄC WNIOSEK W FORMIE PAPIEROWEJ W PRZEDSZKOLU

CZEKAMY NA WAS 🙂

Rekrutacja – rok szkolny 2019/2020

Drodzy rodzice.

Wychowanie przedszkolne jest pierwszym i niezwykle istotnym etapem edukacji dziecka, gdyż stanowi podbudowę pod edukację szkolną i jednocześnie służy wyrównywaniu szans edukacyjnych przyszłych uczniów. Pobyt w przedszkolu bardzo korzystnie wpływa na rozwój wszystkich umiejętności. Dziecko systematycznie uczęszczające do przedszkola bierze udział w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela i specjalistów zajęć dodatkowych. Poznaje na nich nowe zagadnienia z zakresu językowego, matematycznego, przyrodniczego. Rozwija swoje umiejętności ruchowe, biorąc udział w zajęciach sportowych. To wszystko bardzo szybko procentuje a efekty są widoczne w rozwoju intelektualnym i fizycznym dziecka.

25 lutego 2019 r. rozpoczyna się nabór do wszystkich publicznych przedszkoli w Cieszynie.

Wychowaniem przedszkolnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, będzie objęte dziecko od początku roku szkolnego w którym kończy trzy lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończy sześć lat.

Zapisy do przedszkoli publicznych prowadzone będą z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru poprzez stronę internetową www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl .

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci do przedszkola oraz harmonogram rekrutacji dostępne będą w każdej placówce.

Zapraszamy do odwiedzania wszystkich publicznych przedszkoli w Cieszynie. Warto wcześniej zobaczyć placówkę do której zamierzacie Państwo posyłać dzieci. Dobrze jest poznać zaplecze  i bogatą ofertą edukacyjną.

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym.

 

Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego: „Moja Polska”

Konkurs organizowany jest dla dzieci wraz z rodzicami, uczęszczających do Przedszkola nr 16 w Cieszynie

Cel konkursu:

 1. Uczczenie 100 lecia odzyskania niepodległości Polski
 2. Kształcenie postaw patriotycznych.
 3. Uwrażliwienie dzieci na piękno naszego kraju.
 4. Kształcenie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnych form plastycznych.

Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Każda rodzina może zgłosić do konkursu jedna wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
 3. Do pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca następujące informacje: nazwisko rodziny, imiona wykonawców, nazwa grupy, do której uczęszcza dziecko.
 4. Do pracy powinna być dołączona zgoda na przetwarzanie danych i oświadczenie dotyczące wykonanej pracy ( załącznik nr 1)
 5. Praca powinna być wykonana w formacie A 3 lub A 4 wybraną techniką: rysunek kredkami, pastelami, węglem, ołówkiem, technikami malarskimi (farba plakatowa, tempera, akwarela), wyklejanki lub collage.
 6. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Warunki konkursu:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych
 2. a) dzieci młodsze 3 i 4 latki
 3. b) dzieci starsze 5 i 6 latki
 4. Uczestnicy konkursu składają prace u dyrektora przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2018 r.
 5. Prace dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 6. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje komisja konkursowa, w której skład wchodzą: dyrektor przedszkola, wychowawcy poszczególnych grup, przedstawiciel rodziców.
 7. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w siedzibie przedszkola 9 listopada 2018 r.
 8. Wszystkie zgłoszone prace zostaną wywieszone na wystawie w holu przedszkola.

Dyrektor Katarzyna Kantor

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

OGÓLNE ZASADY
REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W CIESZYNIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2018/2019 będzie prowadzona w ramach  naboru elektronicznego od dnia 27 lutego 2018r. od godziny 8.00 do 15 marca 2018r. do godziny 15.00 i obejmie wprowadzanie danych dzieci do systemu oraz składanie papierowej wersji zgłoszenia w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru. Po 15 marca 2018r. żaden wniosek zgłoszeniowy nie będzie rozpatrywany. Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą pobrać wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola w  dowolnym  przedszkolu publicznym, wypełnić go i po podpisaniu złożyć w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru,  którego dyrektor wprowadzi kartę do systemu.Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Cieszyn.Rekrutacją do przedszkoli publicznych w Cieszynie na rok szkolny 2018/2019 będą objęte dzieci w wieku od 3-6 lat. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i na stronie internetowej naboru : www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl

Katarzyna Kantor

Ubezpieczenie NNW przedszkolne

Drodzy rodzice. W  obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych. Nie ma zatem obowiązku ubezpieczania dzieci. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW  jest dobrowolną umową rodzica z ubezpieczycielem. W zeszłym roku szkolnym skorzystaliście Państwo za pośrednictwem przedszkola z oferty bezpieczny.pl. W tym roku proponuję rozważenie indywidualnego kontaktu z ubezpieczycielem : https://bezpieczny.pl/przedszkole/01857

Katarzyna Kantor

KONKURS CASTORAMY

DRODZY RODZICE I PRZYJACIELE NASZEGO PRZEDSZKOLA.

W ramach obchodów 20 lecia Castorama odwiedzi 10 miast, w tym Cieszyn. Podczas spotkania ze swoimi klientami będą dzielić się wiedzą i inspiracjami. W trakcie tego wydarzenia, będą też zachęcać do wzięcia udziału w realizacji ambitnego projektu związanego z rewitalizacją miejsc spełniających ważne funkcje w życiu lokalnych społeczności. Jednym z tych miejsc będzie nasze Przedszkole a ściślej sala kinowo teatralna. Żeby tak się stało trzeba głosować robiąc zakupy w CASTORAMIE lub poprzez stronę internetową. Za pomocą jednego adresu e-mail można oddać tylko jeden głos. Trzeba nam dużo głosów żeby nasza sala kinowo teatralna zyskała nagłośnienie, nowe ławki, oświetlenie i kurtyny. A zatem prosimy was o wsparcie naszej realizacji poprzez oddanie głosów na nasze przedszkole. http://razemdamyrade.castorama.pl/cieszyn-przedszkole/

Z wakacyjnymi pozdrowieniami

Katarzyna Kantor

REKRUTACJA

UWAGA!!!

19 KWIETNIA RUSZA REKRUTACJA

DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W CIESZYNIE

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wpisać adres strony internetowej:  www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl – zalogować się do systemu i po zalogowaniu wypełnić wniosek, następnie wydrukować go i podpisany dostarczyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów do siedziby przedszkola pierwszego wyboru.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli określa się następujące terminy:

od 19 kwietnia 2017r. godz. 8.00  do 04 maja 2017r. godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kryteriów,

od 19 kwietnia 2017r. godz. 8.00  do 05  maja 2017r. godz. 15.00 – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną,

22 maja 2017r. godz. 8.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

od 22 maja 2017r. godz. 8.00 do 26 maja godz. 15.00 – potwierdzanie woli przyjęcia do przedszkola przez rodziców kandydatów,

31 maja 2017. godz. 8.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Więcej informacji znajduje się na stronie bip przedszkola w zakładce ogłoszenia i na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Katarzyna Kantor

Rekrutacja na rok szkolny 2017-2018

Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzoną reformą oświatową i znaczącymi zmianami oświatowymi – terminy naboru do publicznych przedszkoli uległy opóźnieniu niezależnie od naszych starań.

Działając zgodnie z obecnym prawem oświatowym – terminy naboru do publicznych przedszkoli w Cieszynie zostaną ogłoszone do 15 kwietnia 2017r. Dbając o Państwa komfort i bezpieczeństwo pragniemy zaznaczyć, że planujemy przygotować blisko 240 wolnych miejsc w placówkach przedszkolnych co z pewnością zaspokoi Państwa oczekiwania.

Przedszkole nr 16