Opis II edycji projektu Miś Maciuś

Tytuł: „Miś Maciuś w Podróży” – Poznajemy ciekawe miejsca na Śląsku.
Cel działania: Poznanie Małej Ojczyzny – Śląska jego skarbów, przyrody, tradycji regionalnych i zabytków dzięki dokumentowaniu podróży przez przedszkola biorące udział w projekcie”

Krótki opis:
Projekt miał służyć poznaniu regionu w którym mieszkają dzieci z przedszkolach biorących udział w podróży pluszowej zabawki. W toku codziennych zajęć w przedszkolu dzieci śledziły trasę podróży misia i poznawały odwiedzane przez misia Maciusia miejsca. Projekt rozpoczął się 27.09.2013r. w Przedszkolu nr 16 w Cieszynie. Miś odwiedził kolejno :Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu,
Przedszkole nr 29 w Bielsku Białej,
Przedszkole nr 12 w Katowicach,
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 – Przedszkole Słoneczna 18,
Przedszkole nr 3 im. Przyjaciół Przyrody w Łaziskach Górnych
Przedszkole nr 11 Im. Rodziny Komorowskich w Żywcu.
Z ostatniego przedszkola misia Maciusia odebraliśmy osobiście będąc z wizytą . Dzieci zwiedziły Żywiec i spotkały się z kolegami i koleżankami z zaprzyjaźnionego przedszkola. Projekt zakończył się 20 maja wizytą w Żywcu.
„Podróż Misia Maciusia” trwała 6 miesięcy. W tym czasie pluszowy miś Maciuś gościł ok. 2 tygodni w każdej z placówek, gdzie podczas zajęć i wycieczek z dziećmi poznawał nowe miejsca i charakterystyczne punkty regionu. Wszystko zostało udokumentowane na fotografiach i multimedialnych prezentacjach. Miś Maciuś podczas podróży zbierał upominki, które przywiózł w walizce do przedszkola w Cieszynie. Są to prace dzieci, upominki związane z regionem, albumy, książki, zdjęcia, regionalne tańce i przyśpiewki oraz mnóstwo innych rzeczy pomagających poznać dzieciom region gdzie gościł, a gdzie same, czy z przedszkolem pewnie nie mogłyby pojechać.

Efekty:
Dzięki podróży misia dzieci z naszego przedszkola ale i z przedszkoli które wzięły udział w projekcie poznały charakterystyczne miejsca na Śląsku, historię i zwyczaje regionalne kultywowane w odwiedzanych miejscach. Projekt został zakończony stworzeniem wystawy zgromadzonej podczas podróży dokumentacji fotograficznej i pamiątek charakterystycznych dla różnych regionów kraju. Z podróży powstała prezentacja multimedialna dokumentująca przygody małego podróżnika odtworzona na pokazie zorganizowanym w Przedszkolu nr 16 jak również we wszystkich przedszkolach biorących udział w projekcie. Prezentację można oglądać na stronie www.przedszkole16.cieszyn.pl

Rady i przestrogi:
Przystępując do projektu trzeba mieć dobrze ułożony harmonogram podróży i czuwać na bieżąco nad jego prawidłową realizacją. Jedyny koszt poniesiony przy okazji projektu to koszt przesyłki paczki w której podróżuje miś Maciuś.

Sposoby upowszechnienia:
Prezentacja na stronie www.przedszkole16.cieszyn.pl,
wystawa w przedszkolu nr 16 w Cieszynie,
projekcja filmu dokumentującego podróż (festyn rodzinny w Przedszkolu 16)
na stronie internetowej www.beskidzka24.pl w zakładce „kultura i rozrywka” z dnia 21.06.2014 artykuł pt. „Podróżnik z Przedszkola”
„Głos Ziemii Cieszyńskiej”