Myszki

Myszki 2020 / 2021

Jesteśmy grupą 3 i 4 – latków, którzy uwielbiają zabawy ruchowe, konstrukcyjne i tematyczne.
Często rozpoczynamy dzień zabawami tanecznymi przy muzyce, dzięki czemu mamy świetny humor na resztę dnia.
Podczas zajęć poznajemy świat – ten blisko nas, i ten całkiem daleko. Zapoznajemy się z przyrodą, którą widzimy wokoło, zachodzącymi w niej zmianami. Uczymy się, jak możemy o nią dbać i jej pomagać.
Każdego dnia uczymy się być samodzielni, odważni, koleżeńscy, pomocni innym, odpowiedzialni za swoje czyny, gotowi do przestrzegania reguł.