Smerfy

Jesteśmy grupą Smerfów. Do naszej grupy chodzi 11 dziewczynek i 14 chłopców, 19 z nas to 6-latki, a 6 to 5-latki. W naszej sali mamy dużo zabawek i ciekawych kącików, w których chętnie spędzamy nasz wolny czas. Bardzo lubimy zabawy w ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki. Dbając o to, aby wszyscy w grupie dobrze się czuli, stworzyliśmy kontrakt grupowy, w którym ustaliliśmy jak będziemy się zachowywać. Codziennie też podczas zabawy, zajęć i innych czynności mobilizujemy się wzajemnie do zdobywania punktów aby zostać Bohaterem Tygodnia.

Chętnie uczestniczymy w zajęciach organizowanych przez nasze panie. Lubimy tańczyć, śpiewać, wykonywać prace plastyczne. Interesuje nas świat wokół nas i panie pomagają nam go poznawać podczas różnych zajęć, zabaw i prowadzonych doświadczeń. Ponieważ część z nas w przyszłym roku pójdzie do szkoły, zaczynamy się już do niej przygotowywać. Bawimy się z głoskami, aby wyćwiczyć nasz słuch, z literkami, aby przygotować się do czytania, oraz wykonujemy różne ćwiczenia graficzne, aby przygotować się do pisania. Uczymy się sprawnie liczyć i wykonywać różne zadania matematyczne – jesteśmy w tym coraz lepsi.

Wielu z nas uczestniczy w zajęciach dodatkowych organizowanych przez panie z naszego przedszkola. Mamy kółko plastyczne, taneczne (regionalne), wokalne oraz teatralne.

Zapraszamy do naszej grupy!