Tygryski

Grupa „Tygrysków” liczy 24 dzieci (13 dziewczynek i 11 chłopców). Jesteśmy 4-5 latkami. Podczas zajęć wykorzystujemy wiele aktywizujących metod nauczania ( m. i.  metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metodę pedagogiki zabawy KLANZA,  elementy „Programu Aktywność – Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja M.i Ch. Knillów, „Rytmy” Przyborowskiej  – Wynimko , elementy metody A. i M. Kniessów, metody gimnastyki twórczej R. Labana oraz metody Carla Orffa i kinezjologii edukacyjnej P.Dennisona. Bierzemy udział w ciekawych eksperymentach, doświadczeniach, które przybliżają nam wiedzę o otaczającym świecie. Pracujemy z ciekawymi programami – m.i. z programem „Kubuś Puchatek i Przyjaciele” ( program edukacyjno – terapeutyczny budujący u dzieci pozytywny obraz własnej osoby i wspierający ich rozwój emocjonalny) , „Dziecko w świecie pisma” (metoda odimiennej nauki czytania I. Majchrzak) oraz program edukacji estetycznej. Niektórzy z nas uczęszczają na zajęcia dodatkowe w ramach innowacji pedagogicznej  z arteterapii „Wyprawa w świat wyobraźni”.

Możemy wiele nauczyć się poprzez zabawę i dobrą atmosferę podczas pobytu w naszym przedszkolu.