Dzieci młodsze – Misie, Myszki

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
Dzieci młodsze Misie i Myszki

6.30 – 8.00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji dziecięcych pomysłów. Zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci.
Praca indywidualna i w małych zespołach.
8.00 – 8.15
Zabawy ruchowe z wybranym elementem ruchu.
Czynności sanitarno-higieniczne. Przygotowanie do śniadania.
8.15 – 8.40
Śniadanie – doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków. Podejmowanie prób samodzielnego komponowania kanapek.
8.40 – 9.00
Czynności sanitarno-higieniczne,  mycie zębów po śniadaniu.
9.00 – 11.00
Zajęcia kierowane przez nauczyciela, zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, umuzykalniające. Działalność dowolna dzieci.
Spacery, wycieczki, gry i zabawy na świeżym powietrzu.
11.00 – 11.20
Przygotowanie do obiadu. Czynności sanitarno-higieniczne i porządkowe.
11.20 – 12.00
Obiad. Doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków
12.00 – 12.15
Czynności sanitarno-higieniczne, samoobsługowe w zakresie rozbieranie ubrań i ubierania piżamy, przygotowanie do odpoczynku.
12.15 – 14.00
Odpoczynek poobiedni – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.
14.00 – 14.20
Czynności sanitarno-higieniczne, samoobsługowe w zakresie ubierania się po odpoczynku, przygotowanie do podwieczorku.
14.20 – 14.30
Podwieczorek. Podejmowanie prób samodzielnego komponowania kanapek.
14.30 – 16.30
Zabawy ruchowe z wybranym elementem ruchu. Utrwalanie poznanych treści, praca indywidualna dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci. Zabawy samorzutne podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań, zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci, zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.