Dzieci starsze Tygryski

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
Dzieci starsze Tygryski
6.30 – 8.00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji dziecięcych pomysłów. Zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci. Praca indywidualna i w małych zespołach.
8.00 – 8.25
Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
Obcowanie z literaturą dziecięcą czytaną przez nauczyciela. Ćwiczenia poranne.
8.25 – 8.40
Przygotowanie do śniadania, czynności sanitarno-higieniczne.
8.40 – 9.00
Śniadanie – doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Samodzielne komponowanie kanapek. Pełnienie dyżurów.
9.00 – 9.15
Czynności sanitarno-higieniczne,  mycie zębów po śniadaniu.
9.15 – 9.30
Zajęcia organizacyjno porządkowe – przygotowanie do zadań edukacyjnych.
9.30 – 11.45
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, umuzykalniające, spacery, wycieczki; pobyt na świeżym powietrzu.
11.45 – 12.00
Przygotowanie do obiadu, czynności sanitarno-higieniczne.
12.00 – 12.30
Obiad. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
Pełnienie dyżurów.
12.30 – 12.45
Czynności sanitarno-higieniczne, mycie zębów po obiedzie.
12.45 – 13.50
Odpoczynek, wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych, gry i zabawy stolikowe. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Realizacja pomysłów dzieci, twórcza praca zespołowa i indywidualna. Utrwalanie poznanych treści. Religia.
13.50 – 14.00
Czynności sanitarno-higieniczne, przygotowanie do podwieczorku
14.00 – 14.15
Podwieczorek – doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Samodzielne komponowanie kanapek. Pełnienie dyżurów.
14.15 – 16.30
Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Zabawy samorzutne podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań. Zabawy ruchowe z wybranym elementem ruchu. Zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci. Praca indywidualna i w małych zespołach. Zabawy samorzutne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci.